HEM   |   OM OSS   |   KVALITET   |   INLOGGNING - FRAKT   |   KONTAKT
Kvalitetspolicy

Olé Transporter AB skall erbjuda kundanpassade och lönsamma transport-lösningar genom att vara lyhörda för kundernas krav och behov, samt aktivt arbeta med förbättringsinriktade åtgärder.

Detta kräver att vi:
• Följer lagar och bestämmelser
• Lastar och levererar gods i utlovad tid
• Lever upp till de åtaganden som gjorts
med kund, leverantör och samarbetspartner
• Lämnar tydlig och rätt information i rätt tid
• Skapar nära och långsiktiga relationer med
kunderna
• Stimulerar och engagerar medarbetarna
för rätt kvalitet
• Utbildar medarbetarna i servicetänkande
Trankärrsgatan 7 - 425 37 Hisings Kärra - Tel: 031-742 24 10 - Fax: 031-742 24 11 - info@oletransporter.com
 
  © F-Graphics & Photo